Hos Hviid advokater har de stor erfaring i erstatningssager

By | 23. september 2016

Leder du efter et sted, hvor du kan få den bedste rådgivning i forbindelse med skader, du har pådraget dig ved et trafikuheld? Så er det helt oplagt at tage kontakt til Hviid advokater. Her kan du få kontakt med en erstatningsadvokat med enorm erfaring og stor viden på området. Og Hviid advokater har kontorer i alle store danske byer, så du kan altid få rådgivning med udgangspunkt i dit eget lokalområde.

Generelt er der i rigtig mange tilfælde af de omkring 6.000 færdelsuheld om året med personskade god mulighed for at få erstatning. Du kan som regel få erstatning fra både en eventuel modparts forsikringsselskab og fra eget forsikringsselskab. Du kan ofte få erstatning, også selvom der er tale om en soloulykke eller selv om du har skylden overfor en modpart. Dog kan der være tilfælde, hvor du har handlet så uansvarligt, at erstatningen bortfalder eller reduceres. Dette er typiske, hvis der er kørt spirituskørsel.

Flere former for skader

Du har mulighed for at få erstatning og godtgørelse i forbindelse med en række forskellige former for skader, du har pådraget dig ved trafikulykker. Du har blandt andet mulighed for at få godtgørelse for svie og smerte, du kan, hvis det er tilfældet, få forsørgererstatning, der er mulighed for at få godtgørelse for varigt mén, du kan få erstatning hvis du har mistet erhvervsevne, få dækket eventuelle behandlingsudgifter, men også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Men hos Hviid advokat er der også mulighed for at få genoptagelse af ældre erstatningssager, du kan få rådgivning omkring hvornår en erstatningssag er forældet, få erstatning ved en trafikulykke med en flugtbillet plus få rådgivning omkring hvad en ulykkesforsikring dækker samt få rådgivning i en række andre tilfælde.

Let at tage kontakt

Det er let og hurtigt og i øvrigt gratis at tage kontakt til Hviid advokater. Du kan online via trafikuheld-erstatning.dk udfylde en formular med en række information om din ulykke, og dermed skabe kontakt til en erstatningsadvokat. Du skal ved henvendelsen naturligvis beskrive uheldet, beskrive de skader du har fået, give information om dine forsikringsforhold, evt. om du tidligere har fået erstatning og om du evt. har fået nedsat arbejdsevne. Derefter vil Hviid advokster foretage en vurdering af din sag. Hvis de hos Hviid advokat vurderer, at de kan hjælpe dig, tilbydes det at føre sagen efter princippet no cure-no pay. Med dette forstås at hvis der ikke opnås erstatning, så kommer der heller ingen regning. Du har altså ingen risiko ved at henvende dig til Hviid advokater.